Referencer vedr. Bygherrerådgivning, planlægning, organisation og projektering

Nedenstående referencer er primært gennemført som chefkonsulent i Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, men også som konsulent og afdelingsleder i Carl Bro A/S og Kommuners Landsforening og de seneste 5 år som freelance konsulent.

Bygherrerådgiver – Projektafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 • Byggeprogram for nye sengebygning
 • Logistikplan og etablering af ny varemodtagelse
 • Plan for flytning af Friklinikken fra Give Sygehus til Grindsted Sygehus
 • Idéoplæg vedr. Dagkirurgisk Center
 • Plan for og ansvarlig for flytning af journalarkiv fra Esbjerg Sygehus til Grindsted Sygehus
 • Indretning af nyt Gynækologisk ambulatorium på Esbjerg Sygehus
 • Ombygning og indretning af lokaler til personalet tilknyttet lægeambulance

 

Projektmedarbejder på Det Nye Universitetshospital – DNU, Århus

 • Ansvarlig for planlægning og programmering af klinisk forskning – Klinisk Institut ved Aarhus Universitet
 • Brugergruppeansvarlig i forbindelse med konceptudvikling for Det Nye Universitetshospital - DNU
 • Brugergruppeansvarlig ved udarbejdelse af byggeprogram
 • Brugergruppeansvarlig ved udarbejdelse af projekt- og dispositionsforslag

 

Bygherrerådgivning - konceptbeskrivelser vedr. bl.a. klinisk institut – Aalborg Universitetssygehus

Projektleder på generalplan for Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Panum Instituttet

Bygherrerådgivning – Odense Universitets Hospital

Udarbejdelse af skitseprojekt for Landspitali, Reykjavik – rigshospital og universitet

Ansøgninger til Regerings ekspertudvalg vedr. byggeri af supersygehuse/universtetshospitaler

Bygherrerådgiver for Ringkøbing Amt ved modernisering af amtets gymnasier

Bygherrerådgiver for gymnasierne i Tarm og Holstebro i forbindelse med om- og nybyggeri

Bygherrerådgiver Denmarks International School, Hellerup

Bygherrerådgiver for Keops i forbindelse med projektforslag for Carolineskolen, Hellerup

Arkitektkonkurrencer vedr. gymnasier, professionsskoler, universitetsbyggeri m.v.

Kurser og seminarer vedr. organisering af folkeskolen, biblioteker og fritidssektoren

Publikationer og vejledninger vedr. planlægning og organisering skoler, biblioteker samt kultur og fritid.